Zwrot nadpłaconych rat

Chcesz rozwiązać problem z kredytem frankowym?

Dostarcz nam dokumenty związane z Twoimi ratami, a zostaną one przez nas sprawdzone. Jeżeli dojdzie do sprawy w sądzie, koszt audytu zostanie wliczony w koszta poprowadzenia postępowania, więc nic nie stracisz!

*Koszt audytu wliczany jest w całościowy koszt prowadzenia sprawy. Czytaj więcej
Zwrot nadpłaconych rat frankowych, Pomoc prawna Frankowiczom, Kredyt we frankach pozew, Wnioski do rzecznika finansowego

Wysokość nadpłaty
- kalkulacja

Jeżeli chcesz poznać wartość nadpłaconych rat, zgłoś się do nas! Wystarczy, że wyślesz nam odpowiednie dokumenty, czyli historię spłat oraz jeśli masz taką możliwość - zaświadczenie o spłatach z banku, abyśmy mogli zacząć działać. Dowiesz się, jakiej kwoty możesz żądać od banku podczas procesu o zwrot nienależnego świadczenia.

Zwrot nadpłaconych rat frankowych, Pomoc prawna Frankowiczom, Kredyt we frankach pozew, Wnioski do rzecznika finansowego

Przerwanie biegu przedawnienia

Zwrotu nadpłaconych rat frankowych możesz żądać za okres 10 lat jeszcze przed złożeniem pozwu, bądź zawezwania do próby ugodowej przed sądem. Niedawno została wprowadzona zmiana, ponieważ dla rat zapłaconych od 9 lipca 2018 roku okres przedawnienia wynosi 6 lat. Jeśli mowa o odsetkach od nadpłaconych kwot, możesz żądać zwrotu za okres 3 lat.

Zwrot nadpłaconych rat frankowych, Pomoc prawna Frankowiczom, Kredyt we frankach pozew, Wnioski do rzecznika finansowego

Indywidualna sprawa w sądzie

Stwierdzamy nieważność umowy czy nadpłatę rat spowodowaną zawyżonym kursem franka, poprzez analizę dokumentów frankowych. Eliminujemy także niedozwolone klauzule z umowy, po wcześniejszym sprawdzeniu czy takowe występują. Musisz jednak sam zdecydować, czy zależy Ci na stwierdzeniu nieważności czy na odzyskaniu nadpłaty.

Poznaj nas

Wrocławska Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Moszczyńska

Kancelaria prowadzona jest przez adwokat Agnieszkę Moszczyńską. Posiadamy bardzo rozbudowaną ofertę świadczonych przez nas usług, w których skład wchodzi właśnie odzyskiwanie nadpłat z kredytów zaciągniętych w obcych walutach, w tym we frankach. Naszą misją jest ubieganie się o sprawiedliwość, na którą zasługują nasi klienci. Oferujemy nie tylko doradztwo prawne, ale prowadzimy sprawy z bardzo różnych dziedzin, takich jak prawo cywilne, prawo pracy czy prawo administracyjne. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze.

Posiadamy 8 lat doświadczenia w sprawach administracyjno - bankowych. Klienci banków, korzystając z naszych usług, wielokrotnie wygrywali w najtrudniejszych sprawach, np. dotyczących klauzul abuzywnych w umowach, niewłaściwego prezentowania kosztów kredytowych, czy zastosowania misselingu przy sprzedaży produktów kredytowych. Przy naszym wsparciu prawnym udaje się unieważnić wadliwe, niekorzystne dla konsumentów umowy kredytowe.

Zwrot nadpłaconych rat frankowych, Pomoc prawna Frankowiczom, Kredyt we frankach pozew, Wnioski do rzecznika finansowego
67

przeprowadzonych audytów

23

złożonych reklamacji

16

prowadzonych spraw

Przerwanie biegu przedawnienia

Decydując się na nasze usługi odpowiednio wcześnie, zyskujesz pewność, że Twoje roszczenia wobec banku nie zostaną przedawnione, ponieważ w momencie rozpoczęcia sprawy, proces przedawniania zostaje przerwany.

Kompletowanie dokumentacji

Dostarczając nam odpowiednie dokumenty, dajesz nam szansę na rozwiązanie Twojej sprawy z wynikiem pozytywnym. Kiedy mamy wgląd do niezbędnych papierów, nasza praca jest bardziej efektywna!

Oszacowanie roszczeń

Skorzystanie z naszego audytu pozwoli Ci zapoznać się z obecną sytuacją. Otrzymasz od nas kalkulację nadpłat, dzięki której będziesz wiedzieć, ile dokładnie możesz żądać od banku.

Zgłoszenie roszczeń do sądu

Aby dochodzić swoich praw, trzeba wystąpić do sądu. Polubowne zakończenie sprawy bez zgłoszenia roszczeń jest wręcz niemożliwe. Przekażemy je do sądu niemalże od razu, oraz dołożymy wszelkich starań, aby sprawa zakończyła się pomyślnie.

Zwrot nadpłaconych rat frankowych, Pomoc prawna Frankowiczom, Kredyt we frankach pozew, Wnioski do rzecznika finansowego lat doświadczenia

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Kredytem waloryzowanym nazywamy kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym kwota kapitału kredytu lub jego część przeliczana jest na walutę obcą, według bieżącego kursu wymiany waluty. Kwota ta stanowi później podstawę do ustalenia wysokości rat. Wysokość rat określana jest w walucie obcej, jednak spłaty dokonuje się w walucie polskiej po przeliczeniu kursu wymiany walut. Oznacza to, że kredytobiorca ma pewność, iż otrzyma kwotę o jaką wnioskował, ale nie zna dokładnej kwoty zadłużenia.

Waloryzacja kredytu oznacza, że w przypadku kredytu zaciągniętego we frankach, rata musiała być dostosowywana do aktualnego kursu danej waluty. Skutkiem tego jest rzecz jasna ogromne ryzyko, ponieważ ciężko jest określić, jak będzie wyglądał kurs danej waluty po określonym czasie, co przy kredycie zaciągniętym na okres np. 10 lat może stanowić niewyobrażalny problem, gdy przyjdzie nam spłacać kilkanaście razy więcej, gdyż kredyt musi być spłacany w walucie polskiej.

Żądanie unieważnienia umowy frankowej jest możliwe, jednak to, czy zostanie ona unieważniona, zawsze zależy od Sądu. Skutki pozytywnej decyzji dla wszystkich umów zawieranych z konsumentami są jasne - po prostu przestają one obowiązywać. Wystarczy aby jedno ważne postanowienie zostało usunięte, aby doprowadzić do niemożliwości wykonania umowy. Nieważność oznacza, że wszystkie przesunięcia majątkowe dokonane na jej podstawie zostały wykonane w sposób nienależny. Strony muszą oddać sobie to wszystko, co sobie przy podpisywaniu umowy świadczyły. Kredytobiorca oddaje całą sumę, a kredytodawca wszystkie raty, które zostały już wpłacone. Unieważnienie umowy frankowej często jest ratunkiem dla osób będącej w ciężkiej sytuacji.

Kredyty udzielane są nie tylko we frankach, ale i w euro, funtach, dolarach czy koronach. Obecnie rodzaj zobowiązania finansowego w jednej z tych walut w naszym kraju może być oferowany tylko i wyłącznie osobom, które uzyskują dochody w walucie obcej. Kredyt w euro praktycznie nie różni się od kredytu we frankach, jest to jedynie inna waluta, której kursy się zmieniają. Korzystając z naszego darmowego audytu, zyskasz możliwość zrozumienia swojej indywidualnej sytuacji, dzięki czemu będziesz mógł podjąć odpowiednie kroki.

Dobra wiadomość jest taka, że kredyt tego typu ulega przedawnieniu dopiero po 10 latach, co w praktyce oznacza, że możemy ubiegać się o swoje jeszcze 10 lat po spłacie, lecz okres ten jest liczony dla każdej raty osobno. Warto podkreślić, że każdy kredytobiorca, który został oszukany, może się ubiegać o sprawiedliwość - bezterminowo. Mowa tutaj szczególnie o osobach, które zawarły umowy, które zawierały niedozwolone zapiski umowne, lub po prostu była w praktyce nieważna.

Od banku możemy żądać przede wszystkim zwrotu nadpłaconych rat frankowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakiej kwoty możesz żądać od banku, skorzystaj z naszych usług. Wyliczymy dokładnie, o jaką kwotę możesz się starać oraz pomożemy Ci w jej uzyskaniu.

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w niektórych przypadkach sprawa trwa zaledwie kilka miesięcy, jednak bardzo często trzeba nastawić się nawet na rok, lub dwa lata czekania. Ważne jest jednak to, że czas i tak upływa, a Ty nie jesteś zaangażowany w odzyskanie swoich nadpłat - wszystkim zajmiemy się za Ciebie, dzięki czemu Twoje życie będzie toczyć się bez zmian, a kto wie, może po roku na Twoje konto wpłynie zaległe kilkadziesiąt tysięcy złotych - wyobraź sobie ten szczęśliwy scenariusz! Pamiętaj, że nigdy nie wiesz, kiedy taki zastrzyk gotówki będzie Ci naprawdę niezbędny.

Niestety, ale trzeba przyznać, iż bardzo rzadko zdarza się polubowne zakończenie tego typu sprawy, ponieważ banki rzecz jasna niechętnie przyznają się do błędów, tym bardziej do oszustw. Z tego też powodu nasza kancelaria nie poświęca zbyt wiele czasu na próby polubownego rozwiązania sprawy z bankiem, choć nigdy nie wykluczamy takiej możliwości. Gdy bank nie odpowie, lub nie zgodzi się na nasze warunki, sprawa trafia do sądu, gdzie w większości przypadków jest rozstrzygana na korzyść kredytobiorcy, czyli osoby pokrzywdzonej.

Generalnie jest to niegroźne, ponieważ banki to zbyt ogromne instytucje finansowe, nie mogą sobie pozwalać na lekceważenie, lub mszczenie się na pojedynczych klientach indywidualnych, pozew więc jest całkowicie nieszkodliwy, a może przynieść nam ogromny zyski, lub przynajmniej - zminimalizować straty poniesione na skutek kursu franka, lub innej waluty.

Celem ustawy o pozwach zbiorowych jest ułatwienie dostępu do sądu osobom, które ze względu na stosunkowo niewielką wartość swojego roszczenia czy też obawy przed wdaniem się w spór z dużym przedsiębiorcą nie zdecydowałyby się na postępowanie indywidualne. Pozew zbiorowy jest tak naprawdę zawsze dobrym rozwiązaniem, jednak jeśli zależy nam na złożeniu tego pozwu, musimy znaleźć 10 osób, których interesy zostały naruszone na tej samej podstawie prawnej. W takiej sytuacji warto skorzystać z udzielanej przez nas pomocy prawnej frankowiczom.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu bądź wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą 5 procent tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. Konsumenci, nie podmioty gospodarcze, płącą mniej. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych, pobiera się stałą opłatę w kwocie 1000 złotych.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, roszczenia ulegają przedawnieniu po 6 latach. Jeśli mowa o roszczeniach o świadczenia okresowe czy też o roszczeniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, okres ten wynosi 3 lata.

Najczęstszymi klauzulami niedozwolonymi które spotykamy w umowach są:

  • klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
  • klauzula indeksująca kwotę udzielanego kredytu do kursu waluty obcej,
  • klauzula podwyższonego oprocentowania,
  • klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu.

Kurs sprawiedliwy obliczony jest na podstawie specjalnego wzoru kurs franka, według którego kredytobiorcy zadłużeni mieliby mieć przewalutowane zobowiązania. Według projektu, kurs sprawiedliwy będzie wyliczany indywidualnie dla każdego kredytobiorcy. Ustawa ta powinna zostać wprowadzona już dawno. Czekanie oczywiście ma sens, jednak nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie wprowadzona.

Jak najbardziej, sądy w tego typu sprawach zazwyczaj są bardziej przychylne stronie pokrzywdzonej, rzadko kiedy przyznają rację instytucjom finansowym. Niestety, mnóstwo osób uważa banki za obiekty nietykalne, przez co nawet nie próbują z nimi walczyć - to ogromny błąd!

Unieważnienie kredytu oznacza, że kredyt nigdy nie został zawarty. Dla banku unieważnienie oznacza prawo do natychmiastowego zwrotu faktycznie pożyczonego kapitału. Frankowicz z kolei zyskuje prawo natychmiastowego zwrotu całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i opłat. Należy jednak pamiętać o tym, że inaczej wygląda proces w przypadku zawarcia umowy kredytu denominowanego, a inaczej w przypadku kredytu indeksowanego. W przypadku kredytu denominowanego niestety nie jest możliwe żądanie odfrankowania. Usunięcie z umowy postanowień nie powoduje, że taka umowa nie może pozostać w mocy. Sąd może uznać, że umowa obowiązuje w złotówkach ze stawką LIBOR. Zależy to m.in. od tego, jakie postanowienia zostały usunięte.

Nie każdy jest tego świadom, jednak na naszym rynku funkcjonują dwa rodzaje kredytów w obcych walutach. Jest to kredyt indeksowany i kredyt denominowany. Kredyt indeksowany jest kredytem udzielanym i wypłacanym w złotych polskim, jak również i w tej walucie spłacany. Wysokość zadłużenia jest jednak uzależniona od kursu określonej waluty obcej. Kredytobiorca dostaje dokładnie taką kwotę w PLN na jaką bank wydał pozytywną decyzję. W przypadku kredytu denominowanego wysokość kredytu najczęściej wyrażana jest w walucie obcej, a wypłata kredytu następuje w polskiej.

Rzecznik Finansowy wspiera frankowiczów. Dostrzega problemy, w jakich znajdują się kredytobiorcy. Podkreśla, że w umowach znajdują się liczne klauzule abuzywne, które należy usunąć. Nie zawsze są one wykonywane zgodnie z ich treścią. Rzecznik finansowy pomaga przedstawiając istotne poglądy w sprawie oraz przypomina, że zawierają one argumentację opartą zarówno o przepisy prawa, jak i linię orzeczniczą sądów.

Jak poinformował prezes UOKIK, klauzule zawarte w wielu umowach są niedozwolone. “Co więcej w sześciu poglądach urząd wskazał, że uznanie przez sąd postanowień dotyczących waloryzacji kwoty kredytu i rat kredytu za niedozwolone może powodować nieważność umowy. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. W dodatku nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa. W ocenie urzędu, orzeczenie unieważniające umowę powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie” - powiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Rzecznik generalnego trybunału sprawiedliwości europejskiej twierdzi, że w przypadku umów kredytowych zawartych w Polsce, w przypadku indeksowania do obcej waluty, nieuczciwe warunki umowy, czyli te mówiące o różnicach kursów konkretnej waluty, nie mogą być zastąpione ogólnymi przepisami polskiego prawa cywilnego. Wyrok TSUE jest bardzo korzystny dla osób oszukanych przez banki, oraz daje wszystkim nadzieję na to, że sprawy “frankowe” mogą faktycznie zostać osądzone na korzyść konsumenta, a nie instytucji finansowej udzielającej kredytu. Warto jednak mieć na uwadze to, że wciąż jest to skomplikowany proces, który niestety, może trochę potrwać.

Rzecznik Praw Obywatelskich także staje po stronie kredytobiorców frankowych. Razem z Rzecznikiem Finansowym zorganizował akcję, w której wzięło udział około 1700 osób. Organizowane spotkania miały charakter wykładów z możliwością zadawania pytań. Jak wynika z obserwacji Rzecznika Praw Obywatelskich - wielu kredytobiorców nie wie jakie ma prawa i możliwości ich dochodzenia.

Aktualności

Najnowsze informacje na temat kredytu frankowego.

W poniższych artykułach znajdziesz najważniejsze informacje o bieżących zmianach w sprawach związanych z frankowiczami.

Przyspieszenie spraw frankowych w sądach

Okazuje się, że rozprawy sądowe frankowiczów mają szybko nabrać tempa - 16 maja 2020 roku wprowadzono tarczę antykryzysową 3.0, która nowelizuje tryb...

Czytaj więcej

Zawieszenie kredytu w CHF - czy warto?

Zgodnie z zapowiedziami Związku Banków Polskich zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa mogą na pewien czas zawiesić spłacanie kredytu we frankach...

Czytaj więcej

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne są problemem, który coraz częściej pojawia się w relacjach konsumentów z przedsiębiorcami. Zapisy tego tupu pojawiają się w umowach zawieranych niemal we wszystkich...

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu !

Nie zwlekaj, ponieważ z każdym miesiącem kolejne raty mogą ulec przedawnieniu, co w niektórych przypadkach może przekreślić Twoje szanse na odzyskanie nadpłat. Pamiętaj też o naszym darmowym audycie!

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM